Het CBAM veranderd de toekomst van internationale handel

Met de introductie van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) zal de toekomst van internationale handel veranderen. Hierbij wordt kwaliteitscontrole (QC) een nog belangrijker aspect voor Westerse bedrijven en importeurs.

Het doel van deze EU-verordening is om koolstofemissies in de prijs van geïmporteerde goederen op te nemen, om zo de klimaatdoelstellingen te ondersteunen en eerlijke concurrentie te behouden.

Wat betekent het CBAM voor importeurs?

De richtlijnen van het CBAM eisen dat importeurs kunnen aantonen dat producten die ze importeren voldoen aan de CO2-normen die gelden binnen de EU. Dit betekent dat importeurs niet alleen informatie moeten hebben over de hoeveelheid broeikasgassen die tijdens de productie wordt uitgestoten, maar ook kunnen aantonen dat deze emissies zijn gemitigeerd of gecompenseerd.

Sinds 1 oktober 2023 informeert de douane importeurs over de vanaf dan geldende rapportageverplichting voor CBAM-goederen. Dit zijn vooral grondstoffen zoals; ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof.

Vanaf 1 januari 2026 zullen importeurs van CBAM-goederen zogeheten CO2-certificaten moeten aankopen. Deze certificaten dienen ter compensatie van de CO2 die is uitgestoten tijdens het productieproces.

Het belang van kwaliteitscontroles

Het uitvoeren van kwaliteitscontroles kan importeurs helpen te voldoen aan de eisen van het CBAM. Importeurs met leveranciers in landen zoals China, Vietnam, India, Pakistan en Europa dienen niet alleen de kwaliteit van hun producten te controleren, maar zullen ook ervoor moeten zorgen dat het productieproces voldoet aan de strenge milieunormen.

Dit vereist een grondige kennis van zowel het product als de fabrikant waar het wordt geproduceerd. Een transparante zakenrelatie tussen leveranciers en importeurs kan de implementatie van het CBAM aanzienlijk verbeteren.

Overleg en transparantie met leveranciers

Een nauwe samenwerking met leveranciers is van vitaal belang om de richtlijnen van het CBAM correct te implementeren. Dit bestaat onder andere uit transparante communicatie en regelmatig overleg om te zorgen dat producten blijven voldoen aan de vereiste normen.

Ook het uitvoeren van audits bij leveranciers kan helpen om de benodigde informatie te verzamelen en te valideren. Eventuele tekortkomingen rondom de naleving van het CBAM worden hierdoor ruim op tijd geconstateerd zodat er verder geen complicaties kunnen ontstaan.

Fabrieksaudit als onderdeel van kwaliteitscontrole

Het uitvoeren van fabrieksaudits kan de werkwijze van leveranciers in het buitenland beoordelen. Tijdens een audit zal een kwaliteitsinspecteur het productieproces en de milieuprestaties van de fabriek beoordelen.

Dit geldt uiteraard ook voor het correct naleven van CO2-emissiereductie maatregelen. Op basis van het eindrapport kunnen importeurs beslissen of een leverancier voldoet aan de eisen van het CBAM.

Toekomstige implementatie

Met de komst van het CBAM wordt kwaliteitscontrole een onmisbaar aspect van internationale handel. Importeurs zullen zich proactief moeten opstellen om te voldoen aan de eisen van het CBAM. Door op tijd te investeren in kwaliteitscontroles kunnen importeurs niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook een positieve impact op het milieu en de samenleving creëren.

Meer informatie?

Wil je meer weten over hoe kwaliteitscontroles kunnen bijdragen aan een correcte implementatie van het CBAM? Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie en ondersteuning.