Factory Audit

Een Factory Audit (fabrieksaudit) is een beoordeling van de werkwijze van leveranciers in het buitenland. Dit helpt jou als importeur bij het kiezen van de juiste leverancier, zodat je geen onbetrouwbare samenwerkingen aangaat in landen als China, Vietnam, India, Bangladesh, Pakistan, Turkije of elders in Europa.

Wat is een Factory Audit?

Met een Factory Audit controleren we de kwaliteit en betrouwbaarheid van een fabrikant. Een professionele auditor inspecteert de fabriek grondig en beoordeelt of de fabrikant het door jou gewenste product kan produceren én op tijd kan leveren. 

Op basis van gedragscodes en kwaliteitsnormen stelt de auditor vast of jouw mogelijke nieuwe leverancier aan de door jou gestelde voorwaarden voldoet. Hierbij brengt hij in ieder geval het volgende in kaart:

 • Fabrieksprofiel & locatie
 • Organisatie & productieproces
 • Productielijnen & capaciteit
 • Fabrieksfaciliteiten & machinepark

Je kunt de standaard Factory Audit uitbreiden met een controle op de volgende zaken: 

 • Kwaliteitssysteem & certificaten
 • Hygiëne & Veiligheid
 • Sociale verantwoording (personeel)
 • Toeleverancierscontrole
 • Productontwikkeling & sampling
 • Milieu-aspecten
Textiel kwaliteitscontrole

Het doel van een Factory Audit

Het doel van een Factory Audit is het beoordelen van onder meer de productiecapaciteit, bekwaamheid en de algehele kwaliteit van de fabriek. Deze beoordeling is belangrijk om zicht te krijgen op de productkwaliteit, milieubelasting, werkomstandigheden en naleving van arbeidsrechten door de leverancier. 

Met een controlelijst in de hand bezoekt een externe auditor jouw mogelijke leveranciers om de productielijn te checken. Deze controlelijst is bedoeld om vast te stellen of leveranciers aan de vereiste gedragscodes en kwaliteitsnormen voldoen. De auditor gebruikt deze lijst als handleiding bij het controleren en beoordelen van onderstaande voorwaarden:

 • Naleving van de lokale wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheid van bedrijfsmanagement
 • Infrastructuur en sanitaire voorzieningen
 • Arbeidsvoorwaarden van werknemers
 • Materiaalcontrole en onderhoud
 • Toepassing van kwaliteitsmanagementsysteem
 • Behandeling van opslag en levering
 • Kalibratie-, meet- en testapparatuur
 • Voedselveiligheid en HACCP-systemen

Na het uitvoeren van de fabrieksaudit maakt de auditor een eindrapport op, waarmee jij een duidelijk beeld krijgt van de fabriek en eventuele aandachtspunten meteen worden ontdekt.

Zijn er punten voor verbetering? Dan kan de leverancier aan de hand van een Corrective Action Plan (CAP) stappen ondernemen om fouten te herstellen en verbeteringen door te voeren. Met een vervolgaudit wordt daarna gecontroleerd of die wijzigingen ook écht zorgen voor blijvende verbetering.

Wanneer een Factory Audit uitvoeren?

De meeste problemen in de supply chain (productieketen) hebben te maken met de productkwaliteit, fabrieksgebouwen, faciliteiten en andere bedrijfsprocessen van leveranciers. Met een Factory Audit spoor je deze problemen vroegtijdig op, zodat erger wordt voorkomen.

Op die manier ondersteunen wij jou als importeur bij zowel de overstap naar nieuwe leveranciers als bij de beoordeling van bestaande zakenrelaties. Er zijn verschillende soorten fabrieksaudits om de bedrijfsprocessen van leveranciers te beoordelen:

Ethische audits

Het nemen van sociale verantwoordelijkheid is een onmisbaar onderdeel van het inkoopproces. Ethische audits beoordelen de arbeidsomstandigheden in een fabriek en zorgen ervoor dat er geen mensenrechten worden geschonden. Dit gebeurt op basis van SA8000 Social Accountability 8000.

Structurele audits

Met structurele audits beoordelen we de integriteit en veiligheid van de fabriek. Deze audits bestaan uit een uitgebreide controle van het gebouw en omliggende terrein. Hierbij checkt een auditor onder meer op bouwkundige integriteit, brandveiligheidsmaatregelen en naleving van de relevante gedragscodes en normen.

Productie-audits

Een productie-audit geeft zicht op de capaciteit van de fabrikant: kan deze het door jou gewenste product maken en op tijd leveren? Zo ja, dan heb jij de zekerheid dat aan alle producteisen wordt voldaan.

Milieu-audits

Om te weten of een fabriek aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot milieubescherming voldoet, voeren we milieu-audits uit. Hierbij controleert de auditor op de naleving van de vereiste milieunormen (op basis van ISO 14001), zodat het milieubeheer voortdurend verbetert.

Kwaliteitsaudits

Een kwaliteitsaudit laat zien of de fabrikant beschikt over een effectief kwaliteitsmanagementsysteem (op basis van de ISO9001-norm). Dit komt erop neer dat we beoordelen of de fabrikant in staat is om te voldoen aan alle, ook door jou gestelde, eisen.

Voordelen van een Factory Audit

Het beoordelen en in kaart brengen van het productieproces geeft een duidelijk beeld van jouw (toekomstige) leveranciers in het buitenland. Dit levert jouw bedrijf en jou als importeur met een internationale supply chain, diverse voordelen op. Een Factory Audit: 

 • Verbetert de kwaliteit van de productielijn
 • Beschermt de gezondheid van fabrieksarbeiders
 • Verhoogt de veiligheid van fabrieksfaciliteit
 • Houdt toezicht op naleving van internationale wet- en regelgeving
 • Beschermt het merkimago van het bedrijf
 • Zorgt voor een constante klanttevredenheid

Meer weten?

Wil jij de sociale, ecologische en ethische voetafdruk van jouw supply chain verbeteren? Laat ons dan regelmatig Factory Audits voor je uitvoeren. Voor meer informatie over onze service en diensten, kun je altijd contact met ons opnemen.