Container Loading Check

Container Loading Check (CLC)

Toezicht houden tijdens laden

Met een Container Loading Check wordt toezicht gehouden tijdens het laden. Onze hoogopgeleide inspecteurs houden toezicht op uw producten, terwijl deze worden geladen in de containers. Hierbij wordt direct bekeken of al het bestelde daadwerkelijk wordt geladen. Bovenal wordt er constant bewaakt of alles voorzichtig en naar behoren wordt geladen. Uiteindelijk wordt door onze inspecteurs de container persoonlijk verzegeld. De container zelf wordt ook uitvoerig gecontroleerd.

Dit onderdeel van de inspectie wordt toegepast als 100% (minus afkeur) van de totale order is geproduceerd.

Andere onderdelen van onze inspectie:

  1. First Article Inspection (FAI)
  2. During Production Check (DPC)
  3. Pre-Shipment Inspection (PSI)

Kwaliteitscontrole uitgelegd:

Container Loading Check | Quality Control