First Article Inspection

First Article Inspection (FAI)

Controle voor eerste productie

Een First Article Inspection is een controle voorafgaand aan de eerste productie. Net voor aanvang van de productie of tijdens het opstarten van de productie, controleren wij het productieproces en of alles voldoet aan uw specificaties en wensen. Daar waar nodig wordt er direct bijgestuurd. Deze controle geeft zekerheid voor een efficiënte opstart en sluit mogelijke miscommunicatie direct uit.

Dit onderdeel van de inspectie wordt toegepast indien 0 tot 10% van de totale order in productie wordt genomen of is geproduceerd.

Andere onderdelen van onze inspectie:

  1. During Production Check (DPC)
  2. Pre-Shipment Inspection (PSI)
  3. Container Loading Check (CLC)

Kwaliteitscontrole uitgelegd:

First Article Inspection | Quality Control