During Production Check (DPC / DUPRO)

During Production Check (DPC / DUPRO)

Een During Production Check spoort vroegtijdig allerlei kwaliteitsproblemen op, zodat jij als importeur genoeg tijd hebt om passende maatregelen te nemen, en de productielijn optimaal functioneert.  

Wat is een During Production Check?

Een DPC/DUPRO is de kwaliteitscontrole tijdens het productieproces. Een kwaliteitsinspecteur beoordeelt op locatie of de fabrikant alle stappen van het productieproces op de juiste manier heeft uitgevoerd. 

De inspecteur kiest hierbij een aantal willekeurige samples uit en onderzoekt of deze producten aan de gewenste specificaties voldoen. Hij let hierbij onder meer op de: 

  • Verpakking
  • Etikettering
  • Afmetingen 
  • Functionaliteit

Het doel van een DPC

Het doel van een During Production Check is het opsporen van kwaliteitsproblemen, voordat het productieproces is afgerond. Tijdens de check wordt elk onderdeel van de gekozen samples getest op veiligheid, duurzaamheid, prestaties en functies. 

Wanneer een During Production Check uitvoeren?

We voeren een DPC uit als minstens 20% van de productie is afgerond. In deze vroege fase van het productieproces is het namelijk nog mogelijk om corrigerende maatregelen nemen. De fabrikant kan eventuele gebreken aan producten nog herstellen. Hierdoor blijft de kwaliteit van je orders op niveau en loopt de door jouw klant geëiste levertijd geen gevaar. 

Voordelen van een DPC/DUPRO

Veel bedrijven en importeurs laten een DPC/DUPRO door een extern inspectiebureau uitvoeren, omdat externe kwaliteitsinspecteurs eerlijk en transparant onderzoek doen. Ook zijn zij zeer goed op de hoogte van alle lokale, regionale en nationale wet- en regelgeving. 

Een voordeel van samenwerken met een onafhankelijke zakenpartner, is dat deze geen directe link met de fabrikant heeft. Andere voordelen van een DPC zijn:

  • Professionele controle van producten op gewenste specificaties
  • Voorkoming van defecte en/of foutieve producten
  • Toezicht op schema van productiestatus 
  • Controle op naleving van wet- en regelgevingen
  • Voorkoming van onnodige kosten en vertragingen

Meer kwaliteitsinspecties nodig?

Quality Control voert naast During Production Checks, diverse andere kwaliteitsinspecties uit in China, Vietnam, India, Pakistan en Turkije. Onze inspecteurs zijn gespecialiseerd in: