Kwaliteitscontrole op producten geïmporteerd uit China, India & Vietnam

Zuidoost Azië is op dit moment dé place to be voor de productie van de meest voordelige producten en materialen. Landen als China, India en Vietnam zijn al voor een geruime tijd een grote producent voor alle mogelijke producten in de westerse wereld. Niet voor niets dat veel bedrijven op zoek zijn naar manieren om producten uit China, India en Vietnam in te kopen. Echter lopen veel bedrijven tegen een lastig obstakel aan, dit is de kwaliteit van de producten. Zonder kwaliteitsinspectie, ook wel de zogeheten ‘Quality Control’, weet je niet wat je grootschalig importeert. Bij ons ben je aan het juiste adres voor een professionele importagent die de productcontrole zelf onder handen neemt. In dit artikel zullen wij je meer laten zien over de zogeheten ‘Pre Shipment Inspection’ voor het inkopen of importeren van goederen uit China, India en Vietnam. 

Wat is een Pre Shipment Inspection?

Voordat we ingaan op de voordelen die een Pre Shipment Inspection met zich meebrengt is het van belang om stil te staan bij deze inspectie zelf. Een Pre Shipment Inspection is het gehele proces wat ten grondslag ligt voor de kwaliteitscontrole. Een pre-shipment inspectie is een stap die door handelaars (kopers, leveranciers, agentschappen) wordt gezet om nieuwe producten te inspecteren voordat je ze gaat importeren. Het doel van een pre-shipment kwaliteitsinspectie is:

 • Het controleren van de kwantiteit en kwaliteit van de goederen die je wilt inkopen
 • Het controleren van de producten op eventuele defecten
 • Ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de veiligheidseisen van de markt waar je naar wilt importeren.

In 1994 werden in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) officieel inspecties voorafgaand aan de verzending verplicht gesteld ter verbetering van de internationale handelsnormen. In de “Overeenkomst inzake inspectie vóór verzending” werden een aantal verplichtingen opgenomen die inhouden dat onderzoeken vóór de import aan de volgende eisen moeten voldoen: 

 • Niet discriminerend
 • Transparantie
 • Bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
 • Vermijding van vertragingen
 • Prijscontrole op basis van de prijs van identieke of soortgelijke goederen in het land van uitvoer

Geaccrediteerde keuringsinstanties voeren pre-shipment inspecties uit wanneer de productie voor ten minste 80% achter de rug is. Dit is namelijk de laatste kans om bepaalde maatregelen te nemen voordat de producten daadwerkelijk worden verscheept. De pre-shipment inspection voor landen als China, India en Vietnam kijkt met name naar de volgende zaken: functionaliteit, prestaties, duurzaamheid, algemene uitstraling en afmetingen. Na een succesvolle pre-shipment inspectie wordt er een professioneel inspectierapport verstuurd naar de betreffende klant.

Veiligheid en betrouwbaarheid staat voorop

In de huidige industrie betekent succes het vermogen om de juiste producten op het juiste moment en tegen een zo voordelig mogelijke prijs aan te bieden. Om aan de vraag te voldoen, selecteren bedrijven hun materialen en producten bij fabrikanten van over heel de wereld. Door de toenemende globalisering neemt ook het risico toe dat producten en materialen niet op tijd worden geleverd en/of dat de overeengekomen kwaliteit van een te lage kwaliteit is. Klanten over heel de wereld hebben daarom behoefte aan een garantie dat de bestelde producten, materialen en apparaten wel voldoen aan de gestelde specificaties. Een onafhankelijke derde partij zoals wij kunnen je helpen met de kwaliteitsinspectie voorafgaand aan de verzending om ervoor te zorgen dat alle producten aan de gewenste eisen voldoen. Onze uitgebreide ervaring maakt ons de partner voor het importeren van alle mogelijke producten uit Vietnam, China of India. Dankzij een productcontrole zal je zeker weten dat de producten naar behoren zijn. 

Kwaliteitscontrole | QC

Het uitvoeren van een grondige kwaliteitscontrole brengt meerdere voordelen met zich mee. Zowel een Factory Audit als een reguliere Quality Control zorgen ervoor dat je meer zekerheid kunt verschaffen over de betreffende producten. Hierdoor weet je zeker dat de producten ook daadwerkelijk van de juiste producten afkomstig zijn. Door de relatief grote hoeveelheden nepproducten is dit een aanzienlijk groot voordeel. Daar komt bij dat je door middel van een kwaliteitsinspectie mogelijke problemen kunt voorkomen. Mocht er bijvoorbeeld een bepaald gebrek aan het licht komen tijdens de kwaliteitscontrole dan is het eenvoudig om snel en effectief actie te ondernemen. Dit is een stuk prettiger dan er achteraf achter komen dat de producten uit China of Vietnam niet voldoen aan de gestelde eisen. Onze mogelijkheid tot het uitvoeren van alle mogelijke inspecties maakt het voor ondernemers net even wat makkelijker om producten te importeren of in te kopen uit Zuidoost Azië. 

Een factory audit – de verschillende soorten

Naast de reguliere pre shipment inspection is het mogelijk om een factory audit uit te laten voeren. Een factory audit kan je ook wel zien als een momentopname van een bepaalde fabriek. Een ervaren auditor van ons bedrijf gaat langs de fabrieken in China, Vietnam of India waar je de producten wilt inkopen met een checklist met zaken om te controleren. Onze mensen hebben een belangrijk doel voor ogen: zij controleren of alles wat het bedrijf zegt wel klopt. Een leverancier kan namelijk gewoon bepaalde beloftes maken om jouw bedrijf binnen te halen. En al die beloftes die ze jouw bedrijf misschien hebben gegeven kunnen niet helemaal juist zijn. De factory audit zal je helpen bij het beantwoorden van twee belangrijke vragen:

 • Hebben ze de mogelijkheid om jouw product te maken?
 • Beschikken ze over de capaciteit die nodig is om het product op tijd te produceren?

Een factory audit identificeert daarnaast bepaalde gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, hiermee kun je de vooruitgang in de komende tijd stimuleren (als je besluit om met hen samen te werken natuurlijk). Er zijn twee belangrijke soorten audits die wij kunnen uitvoeren bij het bedrijf:

 • Capability Audits – Om te controleren of de fabriek alle apparatuur en middelen heeft die ze nodig hebben om jouw producten te produceren.
 • Capaciteit audits – Om ervoor te zorgen dat ze voldoende capaciteit hebben om jouw orders op tijd te produceren.

Andere mogelijke vormen van kwaliteitsinspecties

Los van de bovenstaande mogelijkheden zijn er diverse inspecties mogelijk voor bedrijven die willen importeren vanuit China, India of Vietnam. Enkele van de mogelijkheden zijn onder andere: 

 • Kwaliteitsaudits – Wilt je dat jouw producten aan de hand van de minimale kwaliteitsnormen worden gemaakt? Onze auditor zal de effectiviteit van de kwaliteitsmanagementsystemen (QMS) van de fabriek meten. Hij evalueert ze op basis van de ISO 9001-norm. Hierdoor krijg je een veel duidelijker beeld van het al dan niet bestaan van kwaliteitsrisico’s in het productieproces.
 • Social Compliance audits – Is deze fabrikant niet actief in overeenstemming met de lokale arbeidswetgeving? Hebben ze kinderen in de fabriek? Werken werknemers 12-uursdiensten, 7 dagen per week zonder voldoende pauzes? Het uitvoeren van een social compliance-audit levert bewijs dat de fabriek de lokale arbeidswetgeving niet overtreedt.
 • Veiligheidsaudits – Wil je de naleving van C-TPAT garanderen? C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) is een initiatief van de Amerikaanse regering dat gericht is op het verbeteren van de veiligheid van particuliere toeleveringsketens van bedrijven ten aanzien van terrorisme. Het is een vrijwillig programma onder leiding van de Amerikaanse douane- en grenspatrouille. Als naleving van C-TPAT een vereiste is voor de klant, dan is een veiligheidsaudit noodzakelijk. Of dit een vereiste is voor jouw bedrijf zal afhangen van de omstandigheden van het geval. 

Hoogwaardige kwaliteit service

Wij staan bekend om onze hoge kwaliteit service. Door ons internationale team, bestaande uit zowel Nederlanders als Chinezen, zijn wij in staat om de hoogste mate van kwaliteitsinspectie uit te voeren. Quality Control is actief in beide landen, dit maakt het mogelijk om de brug tussen bijvoorbeeld landen als China en Nederland eenvoudiger te overbruggen. Naast het feit dat wij gebruik maken van de Pre Shipment Inspection is het bij ons zo dat de service zich uitstrekt tot alle andere factoren die komen kijken bij de import en inkoop van producten uit Azië. Ons wijde netwerk in combinatie met onze hoogwaardige ervaring zorgt ervoor dat jouw producten altijd weer op de juiste manier kunnen worden geïmporteerd. Aangezien er in de laatste jaren zoveel meer producten afkomstig zijn uit Zuidoost Azië is het van belang dat ondernemers op een veilige manier producten kunnen importeren. Zoals je hieronder in de grafiek kunt zien is China op dit moment een aanzienlijk grote producent voor de producten uit Nederland. Nederland staat hoger dan Rusland en nagenoeg gelijk met Duitsland op het gebied van import uit China. De kans dat deze groei voorlopig aan zal houden is aanzienlijk groot, vandaar dat zekerheid omtrent de import van cruciaal belang is. 

Grootste afnemers van Chinese producten

Mocht je bepaalde vragen hebben omtrent de kwaliteitscontrole die wij uitvoeren voor producten uit India, China en Vietnam dan kan je hier op de site onze contactgegevens vinden. Onze medewerkers zullen zo snel mogelijk aan de slag gaan om je vragen met betrekking tot de Factory Audit of de Pre Shipment Inspection te beantwoorden. Laat ons je helpen om jouw producten veilig, betrouwbaar en snel te importeren vanuit nagenoeg alle landen in Zuidoost Azië.