Kwaliteitsinspectie China: hét belang voor importeurs!

Nederlandse bedrijven en importeurs laten steeds vaker de kwaliteit van buitenlandse importproducten controleren. Professionele inspecteurs stappen regelmatig in de taxi, bus, trein of vliegtuig om te reizen binnen China, Vietnam of India om zo’n nauwkeurige kwaliteitsinspectie uit te voeren bij de fabrikant.

In deze blog vertellen wij graag wat meer over deze buitenlandse productcontroles en de interessante voordelen die hier over het algemeen aan vastzitten voor investeerders.

Het nut van kwaliteitsinspecties

De productie en verzending van importproducten brengt allerlei uiteenlopende risico’s met zich mee. Een professionele kwaliteitsinspectie in China kan deze risico’s aanzienlijk verminderen. Zo ontstaan er minder kritieke problemen bij de leveranciers, waardoor de levertijd van bestellingen geen extra vertraging hoeft op te lopen.

Bovendien gaan (grote) investeringen soms zelfs verloren dankzij dit soort onnodige problemen. Zo komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat Chinese fabrikanten naar verloop van tijd proberen te besparen op de productiekosten. Bij een tweede bestelling gebruiken ze dan kwalitatief mindere grondstoffen dan bij de eerste. Deze kostenbesparing kan natuurlijk ook de kwaliteit van het eindproduct in gevaar brengen.

Daarnaast bestaan er drukke periodes waarin fabrikanten veel orders tegelijk aannemen en deze proberen te verwerken. Tijdens zo’n periode kiezen Chinese leveranciers er soms zelfs voor om de productie uit te besteden. Ook dit veroorzaakt dan weer problemen wat betreft de kwaliteit van het eindproduct.

Verder staan de fabrieken in landen als China, Vietnam en India bekend om het hoge verloop in personeel. De kans is dus vrij groot dat werknemers die aan de eerste levering producten gewerkt hebben. Bij een tweede order niet eens meer werkzaam zijn bij de fabriek.

Voorkom problemen bij leveranciers

Naast deze problemen bij de fabrikant bestaan er talloze complicaties die zich voor kunnen doen tijdens het verschepen van producten. Dankzij de juiste kwaliteitsinspecties bij de fabrikant in China kunnen deze binnen no-time worden opgelost. Stel bijvoorbeeld dat de fabrikant een paar kritieke fouten heeft gemaakt en de producten niet meer voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dan kan dit nogal wat vervelende risico’s met zich meebrengen.

Als zo’n defect bijvoorbeeld niet op tijd wordt ontdekt, dan is er vaak al geen weg meer terug omdat de producten al onderweg zijn naar de klant in Europa. Het kost namelijk een fortuin om al die (defecte) producten terug te sturen naar China of een ander land in Azië.

Voordelen van onafhankelijke inspecteurs

Een kwaliteitsinspectie in China laten uitvoeren door een onafhankelijk inspecteur kent nog een paar bijkomende voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die anders verloren zou gaan aan zo’n reis naar verschillende leveranciers in China. Ook de reiskosten hiervan kunnen aardig hoog oplopen.

Verder signaleren inspecteurs eventuele problemen op tijd die zich tijdens de productie en het verschepen van goederen. Ook dit zal de kans op vertraging van het proces aanzienlijk verminderen.

Bovendien staan importeurs niet meer met hun mond vol tanden als de gefabriceerde producten in Europa aankomen. Het komt namelijk nog altijd voor dat orders bij aankomst van de container uit China toch nét iets anders blijken te zijn dan voorheen was afgesproken met de fabrikant.

Deze afwijkingen ontstaan vooral wanneer er géén tussentijdse productcontroles plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld bij bepaalde overdrachtsmomenten in het proces verkeerde informatie wordt doorgegeven. Dan levert dit meestal al de nodige complicaties op waardoor de levertijd van producten behoorlijk kan vertragen.

Kwaliteitsinspectie China uitgelegd

Een professionele kwaliteitsinspectie laten uitvoeren in China is cruciaal om de kwaliteit en juistheid van importproducten te waarborgen. Deze onafhankelijke kwaliteitscontroles vinden plaats tijdens de verschillende fases van het productieproces.

Zo krijgen investeerders gedetailleerd inzicht in de status van elke order uit China, Vietnam en India. Ook blijft de kwaliteit van gefabriceerde producten ten allen tijden gewaarborgd. Ontstaat er namelijk een probleem bij de fabrikant in China. Dan wordt dit probleem bij de eerstvolgende inspectie gegarandeerd geconstateerd. De productie in China loopt zo dus géén onnodige vertraging op. Zo kan de levertijd van elke order zonder tijdrovende problemen worden behaald.

Bovendien voldoet elke bestelling zo gegarandeerd aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen. Mochten zich toch complicaties voordoen dan zorgt een getrainde kwaliteitsinspecteur ervoor dat deze binnen no-time worden opgelost. Inspecteurs kunnen zo namelijk ter plekke bijsturing geven en eventuele miscommunicaties voorkomen.

Kwaliteitsinspectie bij de leveranciers in China beginnen over het algemeen met het controleren van de fabriek op kwaliteit en betrouwbaarheid. Er wordt een overzichtelijk profielschets gemaakt van de faciliteiten die aanwezig zijn bij de fabrikant. Ook wordt er nauwkeurig gekeken naar productielijnen en welke capaciteit de leverancier bijvoorbeeld zou kunnen verwerken.

Voor meer informatie over de verschillende controlemomenten in landen als China, Vietnam en India verwijzen we graag door naar deze pagina.

Kwaliteitsinspectie China | Quality Control