4 uitdagingen bij kwaliteitscontrole van ingewikkelde producten uit China

Voor Westerse bedrijven die producten uit China importeren, kunnen verleidelijke deals soms leiden tot onverwachte problemen. Daarbij realiseren sommige start-ups zich niet, hoe belangrijk het is om de kwaliteit van hun producten nauwkeurig te controleren. In dit artikel bespreken we vier grote uitdagingen die importeurs van ingewikkelde producten uit China kunnen tegenkomen.

Uitdaging 1: Complexiteit van productontwerp

Een ingewikkeld product heeft vaak een complex ontwerp met talloze onderdelen en functies. In veel gevallen maakt dit de kwaliteitscontrole rondom het productieproces een stuk lastiger. Om deze complexiteit aan te pakken, is het van belang dat importeurs gedetailleerde specificaties en controlepunten vroegtijdig in het proces vaststellen.

Zorg er bijvoorbeeld voor dat jij en je leveranciers een duidelijk beeld hebben van de productspecificaties. Daarnaast biedt een kwaliteitscontrole-lijst hulp bij het identificeren van ontwerpfouten en het waarborgen van de nauwkeurigheid van alle componenten.

Belangrijke punten:

 • Definieer gedetailleerde specificaties en controlelijsten voor productontwerpen.
 • Zorg dat leveranciers een duidelijk beeld hebben van de vastgestelde ontwerpeisen.
 • Creëer een kwaliteitscontrole-lijst om ontwerpfouten snel te identificeren.

Uitdaging 2: Materialen en componenten

Ingewikkelde producten bestaan vaak uit diverse materialen en onderdelen. Dit kan het risico op defecten vergroten en maakt de controle van het productieproces tot een echte uitdaging. Om de kwaliteit van materialen en componenten te waarborgen, zul je als importeur regelmatig kwaliteitscontroles moeten uitvoeren en strikte normen en specificaties vastleggen.

Aan de hand van een During Production Check kunnen allerlei defecten vroegtijdig worden opgespoord, zodat de kwaliteit van materialen en componenten gewaarborgd blijft.

Belangrijke punten:

 • Voer regelmatig kwaliteitscontroles uit om de kwaliteit van materialen en onderdelen te controleren.
 • Stel strikte normen en specificaties op voor materialen en componenten.
 • Gebruik een During Production Check om tijdens de productie eventuele defecten op te sporen en te corrigeren.

Uitdaging 3: Beheren van meerdere leveranciers

Het beheren van meerdere leveranciers voor ingewikkelde producten kan een uitdaging zijn. Verschillende leveranciers leveren verschillende materialen en onderdelen, wat het risico op defecten vergroot en de controle complexer maakt.

Om de kwaliteit van zo’n product te waarborgen, is het van belang om bij elke leverancier een fabrieks-audit uit te voeren, voordat het daadwerkelijke productieproces begint. Dit waarborgt zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van de leveranciers waarmee je wilt samenwerken.

Daarnaast zorgt deze controle ervoor dat je geen onbetrouwbare samenwerkingen aangaat in productielanden zoals China, Vietnam, India, Bangladesh, Pakistan, Turkije of elders in Europa.

Belangrijke punten:

 • Voer een fabrieks-audit uit bij elke leverancier, voordat het productieproces begint.
 • Beheer het risico van onbetrouwbare samenwerkingen en beoordeel leveranciers op basis van prestaties en kwaliteit.

Uitdaging 4: Gebrek aan productkennis bij leveranciers

Kwaliteitscontrole voor ingewikkelde producten wordt een uitdaging als de fabrikant geen duidelijke kennis heeft van de functie en vereisten van het product. Door culturele verschillen, worden sommige producten in de Westerse wereld bijvoorbeeld veel gebruikt, maar is het gebruik hiervan volledig onbekend in andere landen.

Als de fabrieksmedewerker die jouw product maakt, nog nooit zoiets heeft gezien of gebruikt, dan is het voor deze persoon vrij lastig om problemen op te lossen en goed te controleren of het product goed is gefabriceerd.

Zorg daarom voor open en duidelijke communicatie met je leveranciers. Bij enige twijfel kan een kwaliteitsinspecteur op locatie zorgen dat kwaliteitscontroleprocessen correct worden uitgevoerd.

Belangrijke punten:

 • Beoordeel vooraf de bekwaamheid van een fabrikant.
 • Zorg voor open en duidelijke communicatie met je leveranciers.
 • Overweeg het sturen van technische experts naar de productielocaties.

Meer weten?

Voor Westerse importeurs is het van cruciaal belang om deze uitdagingen serieus te nemen en de juiste stappen te nemen om de kwaliteit van producten te waarborgen. Voor meer informatie over het uitvoeren van kwaliteitscontroles in China of andere productielanden, kun je altijd contact met ons opnemen.