Het CBAM veranderd de toekomst van internationale handel

Het CBAM veranderd de toekomst van internationale handel

Met de introductie van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) zal de toekomst van internationale handel veranderen. Hierbij wordt kwaliteitscontrole (QC) een nog belangrijker aspect voor Westerse bedrijven en importeurs.

Het doel van deze EU-verordening is om koolstofemissies in de prijs van geïmporteerde goederen op te nemen, om zo de klimaatdoelstellingen te ondersteunen en eerlijke concurrentie te behouden.

Wat betekent het CBAM voor importeurs?

De richtlijnen van het CBAM eisen dat importeurs kunnen aantonen dat producten die ze importeren voldoen aan de CO2-normen die gelden binnen de EU. Dit betekent dat importeurs niet alleen informatie moeten hebben over de hoeveelheid broeikasgassen die tijdens de productie wordt uitgestoten, maar ook kunnen aantonen dat deze emissies zijn gemitigeerd of gecompenseerd.

Sinds 1 oktober 2023 informeert de douane importeurs over de vanaf dan geldende rapportageverplichting voor CBAM-goederen. Dit zijn vooral grondstoffen zoals; ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof.

Vanaf 1 januari 2026 zullen importeurs van CBAM-goederen zogeheten CO2-certificaten moeten aankopen. Deze certificaten dienen ter compensatie van de CO2 die is uitgestoten tijdens het productieproces.

Het belang van kwaliteitscontroles

Het uitvoeren van kwaliteitscontroles kan importeurs helpen te voldoen aan de eisen van het CBAM. Importeurs met leveranciers in landen zoals China, Vietnam, India, Pakistan en Europa dienen niet alleen de kwaliteit van hun producten te controleren, maar zullen ook ervoor moeten zorgen dat het productieproces voldoet aan de strenge milieunormen.

Dit vereist een grondige kennis van zowel het product als de fabrikant waar het wordt geproduceerd. Een transparante zakenrelatie tussen leveranciers en importeurs kan de implementatie van het CBAM aanzienlijk verbeteren.

Overleg en transparantie met leveranciers

Een nauwe samenwerking met leveranciers is van vitaal belang om de richtlijnen van het CBAM correct te implementeren. Dit bestaat onder andere uit transparante communicatie en regelmatig overleg om te zorgen dat producten blijven voldoen aan de vereiste normen.

Ook het uitvoeren van audits bij leveranciers kan helpen om de benodigde informatie te verzamelen en te valideren. Eventuele tekortkomingen rondom de naleving van het CBAM worden hierdoor ruim op tijd geconstateerd zodat er verder geen complicaties kunnen ontstaan.

Fabrieksaudit als onderdeel van kwaliteitscontrole

Het uitvoeren van fabrieksaudits kan de werkwijze van leveranciers in het buitenland beoordelen. Tijdens een audit zal een kwaliteitsinspecteur het productieproces en de milieuprestaties van de fabriek beoordelen.

Dit geldt uiteraard ook voor het correct naleven van CO2-emissiereductie maatregelen. Op basis van het eindrapport kunnen importeurs beslissen of een leverancier voldoet aan de eisen van het CBAM.

Toekomstige implementatie

Met de komst van het CBAM wordt kwaliteitscontrole een onmisbaar aspect van internationale handel. Importeurs zullen zich proactief moeten opstellen om te voldoen aan de eisen van het CBAM. Door op tijd te investeren in kwaliteitscontroles kunnen importeurs niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook een positieve impact op het milieu en de samenleving creëren.

Meer informatie?

Wil je meer weten over hoe kwaliteitscontroles kunnen bijdragen aan een correcte implementatie van het CBAM? Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie en ondersteuning.

Wat kan internationale handel beïnvloeden?

Hoe HS-codes en invoerrechten de internationale handel beïnvloeden

Hoe HS-codes en invoerrechten de internationale handel beïnvloeden

HS-codes (Harmonized System-codes) en invoerrechten spelen een cruciale rol in de internationale handel. In dit artikel gaan we dieper in op deze twee onderwerpen en verkennen we tevens de complexiteit van antidumpingregels in China.

Wat zijn HS-codes?

De term ‘HS-codes’ staat voor ‘Harmonized Commodity Description and Coding System‘. Deze codes spelen een belangrijke rol bij het classificeren van producten die worden verhandeld in een specifiek land.

In China zijn HS-codes verdeeld in 22 hoofdcategorieën. Elk van deze hoofdcategorieën is opgedeeld in 98 hoofdstukken, en deze hoofdstukken bevatten gezamenlijk ongeveer 5000 subrubrieken. Dit uitgebreide classificatiesysteem helpt bij het gedetailleerd identificeren van een breed scala aan producten.

Een universele taal voor de internationale handel

Hoewel HS-codes wereldwijd worden gebruikt, kunnen ze per land verschillen in hun uiterlijk en structuur. Bijvoorbeeld, het aantal cijfers in een HS-code kan variëren, waardoor landen hun eigen specificaties kunnen toevoegen om producten nauwkeuriger te identificeren.

Deze gestandaardiseerde codes zijn van cruciaal belang voor bedrijven en ondernemers die wereldwijd opereren. Elke code bestaat uit zes tot tien cijfers en helpen bij het identificeren en categoriseren van zowel import- als exportproducten.

De eerste zes cijfers van de HS-code zijn wereldwijd uniform en worden beheerd door de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De daaropvolgende cijfers kunnen door individuele landen worden toegevoegd om specifieke productkenmerken of importtarieven verder te specificeren.

HS-codes en invoerrechten

HS-codes spelen een essentiële rol bij het bepalen van invoerrechten voor internationale handel. Maar wat zijn invoerrechten en hoe zijn ze verbonden met deze codes?

Invoerrechten zijn kosten die bedrijven moeten betalen wanneer ze goederen van het ene land naar het andere importeren. Deze kosten kunnen aanzienlijk variëren en zijn afhankelijk van allerlei factoren zoals de aard van het product en het land van bestemming.

HS-codes zijn de sleutel tot het beheren van deze kosten. Elke code geeft namelijk een specifieke classificatie aan voor een bepaald product. Wanneer een product de grens oversteekt, gebruikt de douane de bijbehorende HS-code om het juiste invoertarief te bepalen.

Met de juiste HS-code kunnen bedrijven nauwkeurig voorspellen hoeveel invoerrechten ze moeten betalen voor hun producten. Het is dus cruciaal om de juiste HS-codes te gebruiken. Een verkeerde code kan leiden tot verkeerde tarieven en dit leidt weer tot problemen zoals boetes en vertragingen bij de douane.

Waarom zijn HS-codes nodig bij het importeren vanuit China?

HS-codes zijn een essentieel hulpmiddel voor bedrijven die producten uit China importeren. Hiervoor zijn verschillende redenen te benoemen waaronder:

 • Productclassificatie: HS-codes helpen bij de classificatie van geïmporteerde producten. Ze zorgen ervoor dat importeurs en de douane op één lijn zitten met betrekking tot de importproducten.
 • Douanecontrole: HS-codes zijn nodig voor de douane om import- en exportactiviteiten te beheren. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om invoerquota’s en -beperkingen in te stellen.
 • Producttesten: Door de juiste HS-codes te gebruiken, kan de douane bepalen welke producttests op de importproducten van toepassing zijn. Zo kan het product voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen in China.
 • Bepalen van douanetarieven: De juiste HS-codes zorgen ervoor dat de douane in staat is om de juiste douanetarieven voor een product vast te stellen. Dit heeft directe gevolgen voor de kosten van import.

Antidumpingrechten en HS-codes

Wanneer bedrijven producten vanuit China naar de EU importeren, moeten hierover invoerrechten worden betaald. Bij sommige producten kunnen deze kosten laag uitvallen, terwijl op andere producten extra hoge heffingen, genaamd antidumpingrechten, van toepassing zijn.

Wanneer het om antidumpingrechten gaat, worden de juiste HS-codes gebruikt om te bepalen of een product onderhevig is aan deze extra kosten. Als een product uit China wordt geïdentificeerd met de juiste HS-code, kan de douane vaststellen of het al dan niet onder de antidumpingregeling valt.

Westerse importeurs kunnen hun prestaties op het gebied van HS-codes verbeteren door samen te werken met een ervaren en betrouwbare partner. Quality Control ondersteunt bedrijven en ondernemers bij het optimaliseren van hun gebruik van HS-codes en kan daarnaast de communicatie tussen importeurs en Chinese leveranciers verbeteren.

Meer weten?

Wil je meer weten over specifieke HS-codes, het belang van invoerrechten of anti-dumpingmaatregelen die bedrijven kunnen nemen? Neem dan gerust contact op met Quality Control China.

Waar kun je tegenaan lopen bij het controleren van ingewikkelde producten

4 uitdagingen bij kwaliteitscontrole van ingewikkelde producten uit China

4 uitdagingen bij kwaliteitscontrole van ingewikkelde producten uit China

Voor Westerse bedrijven die producten uit China importeren, kunnen verleidelijke deals soms leiden tot onverwachte problemen. Daarbij realiseren sommige start-ups zich niet, hoe belangrijk het is om de kwaliteit van hun producten nauwkeurig te controleren. In dit artikel bespreken we vier grote uitdagingen die importeurs van ingewikkelde producten uit China kunnen tegenkomen.

Uitdaging 1: Complexiteit van productontwerp

Een ingewikkeld product heeft vaak een complex ontwerp met talloze onderdelen en functies. In veel gevallen maakt dit de kwaliteitscontrole rondom het productieproces een stuk lastiger. Om deze complexiteit aan te pakken, is het van belang dat importeurs gedetailleerde specificaties en controlepunten vroegtijdig in het proces vaststellen.

Zorg er bijvoorbeeld voor dat jij en je leveranciers een duidelijk beeld hebben van de productspecificaties. Daarnaast biedt een kwaliteitscontrole-lijst hulp bij het identificeren van ontwerpfouten en het waarborgen van de nauwkeurigheid van alle componenten.

Belangrijke punten:

 • Definieer gedetailleerde specificaties en controlelijsten voor productontwerpen.
 • Zorg dat leveranciers een duidelijk beeld hebben van de vastgestelde ontwerpeisen.
 • Creëer een kwaliteitscontrole-lijst om ontwerpfouten snel te identificeren.

Uitdaging 2: Materialen en componenten

Ingewikkelde producten bestaan vaak uit diverse materialen en onderdelen. Dit kan het risico op defecten vergroten en maakt de controle van het productieproces tot een echte uitdaging. Om de kwaliteit van materialen en componenten te waarborgen, zul je als importeur regelmatig kwaliteitscontroles moeten uitvoeren en strikte normen en specificaties vastleggen.

Aan de hand van een During Production Check kunnen allerlei defecten vroegtijdig worden opgespoord, zodat de kwaliteit van materialen en componenten gewaarborgd blijft.

Belangrijke punten:

 • Voer regelmatig kwaliteitscontroles uit om de kwaliteit van materialen en onderdelen te controleren.
 • Stel strikte normen en specificaties op voor materialen en componenten.
 • Gebruik een During Production Check om tijdens de productie eventuele defecten op te sporen en te corrigeren.

Uitdaging 3: Beheren van meerdere leveranciers

Het beheren van meerdere leveranciers voor ingewikkelde producten kan een uitdaging zijn. Verschillende leveranciers leveren verschillende materialen en onderdelen, wat het risico op defecten vergroot en de controle complexer maakt.

Om de kwaliteit van zo’n product te waarborgen, is het van belang om bij elke leverancier een fabrieks-audit uit te voeren, voordat het daadwerkelijke productieproces begint. Dit waarborgt zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van de leveranciers waarmee je wilt samenwerken.

Daarnaast zorgt deze controle ervoor dat je geen onbetrouwbare samenwerkingen aangaat in productielanden zoals China, Vietnam, India, Bangladesh, Pakistan, Turkije of elders in Europa.

Belangrijke punten:

 • Voer een fabrieks-audit uit bij elke leverancier, voordat het productieproces begint.
 • Beheer het risico van onbetrouwbare samenwerkingen en beoordeel leveranciers op basis van prestaties en kwaliteit.

Uitdaging 4: Gebrek aan productkennis bij leveranciers

Kwaliteitscontrole voor ingewikkelde producten wordt een uitdaging als de fabrikant geen duidelijke kennis heeft van de functie en vereisten van het product. Door culturele verschillen, worden sommige producten in de Westerse wereld bijvoorbeeld veel gebruikt, maar is het gebruik hiervan volledig onbekend in andere landen.

Als de fabrieksmedewerker die jouw product maakt, nog nooit zoiets heeft gezien of gebruikt, dan is het voor deze persoon vrij lastig om problemen op te lossen en goed te controleren of het product goed is gefabriceerd.

Zorg daarom voor open en duidelijke communicatie met je leveranciers. Bij enige twijfel kan een kwaliteitsinspecteur op locatie zorgen dat kwaliteitscontroleprocessen correct worden uitgevoerd.

Belangrijke punten:

 • Beoordeel vooraf de bekwaamheid van een fabrikant.
 • Zorg voor open en duidelijke communicatie met je leveranciers.
 • Overweeg het sturen van technische experts naar de productielocaties.

Meer weten?

Voor Westerse importeurs is het van cruciaal belang om deze uitdagingen serieus te nemen en de juiste stappen te nemen om de kwaliteit van producten te waarborgen. Voor meer informatie over het uitvoeren van kwaliteitscontroles in China of andere productielanden, kun je altijd contact met ons opnemen.

Artikel inkoperscafé over toekomst inkoop China

Artikel inkoperscafé over toekomst inkoop China

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China heeft grote gevolgen gehad voor de wereldwijde inkoopmarkt. Een van de gevolgen is dat bedrijven op zoek zijn gegaan naar alternatieve leveranciers buiten China. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de inkoop naar andere landen in Azië, zoals Vietnam en India. Maar wat betekent dit voor de toekomst van de inkoop vanuit China?

Artikel inkoperscafé over toekomst inkoop China

Ondanks de uitdagingen waarmee de inkoop vanuit China wordt geconfronteerd, blijft het land een belangrijke leverancier voor de wereldwijde handelsmarkt. In het artikel van 8 mei 2023 vertelt Bert Burger, specialist in de Aziatische economie samen met Ties Coolen van Quality Control en Coolen China over de toekomst van de inkoop vanuit China en welke trends en ontwikkelingen hierbij aansluiten.

Ook de manier waarop de handelsoorlog tussen de VS en China invloed heeft op de inkoop vanuit China komt aan bod en of dit kan leiden tot een verschuiving van de inkoop naar andere landen in Azië. Daarnaast wordt besproken hoe de COVID-19-pandemie de inkoop vanuit China heeft beïnvloed, met vertragingen en verstoringen in de supply chain.

Lees hier het volledige artikel.

Advies nodig?

Samenwerken met een betrouwbare partner op het gebied van kwaliteitscontrole kan een essentieel onderdeel zijn van een succesvolle inkoopstrategie. Advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Het belang van orderbeheer in China

Het belang van orderbeheer in China

Het belang van orderbeheer in China

Het belang van orderbeheer in China

Het beheren van de productielijn en de levering van producten uit China kan behoorlijk uitdagend zijn. In deze blogpost vind je meer over het belang van orderbeheer in China voor Westerse bedrijven en ondernemers.

Wat is orderbeheer?

Orderbeheer is het proces waarbij een bedrijf orders van klanten verzamelt, verwerkt en levert. Het omvat het hele proces van het plaatsen van een bestelling tot het afleveren van het product bij de klant. Denk hierbij aan het beheren van bedrijfsprocessen zoals:

 • Voorraden
 • Productie
 • Transport
 • Levering
 • Facturering

Het beheren van bovenstaande processen zorgt ervoor dat bestellingen op tijd en binnen de gestelde specificaties worden geleverd. Voor bedrijven die succesvol zaken willen doen in een land zoals China vormt dit een belangrijk onderdeel van supply chain management.

Waarom is orderbeheer belangrijk bij het uitbesteden van productie naar China?

Voor Westerse bedrijven en ondernemers is het van belang grip te houden op het productieproces en de levering van producten uit China. Dit kan worden bereikt door middel van orderbeheer. Hieronder staan enkele voordelen van orderbeheer bij het uitbesteden van het productieproces naar China:

Tijdige levering: Orderbeheer zorgt ervoor dat de producten op tijd worden geleverd. Hierdoor zullen de klanten hun producten op tijd ontvangen en kan de productielijn blijven draaien.

Kostenbesparing: Orderbeheer zorgt ervoor dat producten tegen een zo laag mogelijke prijs worden geproduceerd en geleverd. Hierdoor kunnen bedrijven kosten besparen en hiermee hun positie versterken ten opzichten van de concurrentie.

Kwaliteitscontrole: Goed orderbeheer zorgt ervoor dat de producten worden geproduceerd volgens de gestelde specificaties en kwaliteitsnormen. Kwaliteitscontroles zoals een First Article Inspection geven importeurs meer zekerheid over de productkwaliteit en of deze voldoen aan de wensen van de klant.

Communicatie: Orderbeheer zorgt voor een vlekkeloze communicatie tussen Westerse bedrijven en hun leveranciers in China. Hierdoor kunnen eventuele supply chain problemen op tijd worden opgelost zodat er geen vertragingen ontstaan.

Hoe kan orderbeheer worden verbeterd?

Orderbeheer is van cruciaal belang bij het uitbesteden van productie naar China. Het zorgt ervoor dat producten op tijd worden geleverd, kosten worden bespaard, de kwaliteit wordt gecontroleerd en communicatie soepel verloopt.

Westerse importeurs kunnen hun orderbeheer prestaties verbeteren door samen te werken met een ervaren en betrouwbare partner. Quality Control ondersteunt bedrijven en ondernemers bij het optimaliseren van hun productielijn en kan daarnaast de communicatie tussen importeurs en Chinese leveranciers verbeteren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het belang van orderbeheer in landen zoals China, Vietnam, India, Pakistan, Bangladesh, Filipijnen, Turkije en Europa. Neem dan gerust contact op met Quality Control.

5 harde waarheden voor importeurs China

5 harde waarheden voor importeurs China

Voor Westerse bedrijven en importeurs is het vrij makkelijk om in de val te lopen van schijnbaar geweldige deals van Chinese handelsmaatschappijen. Zo nemen veel startende ondernemers onvoldoende voorzorgsmaatregelen bij hun eerste bestellingen, waardoor ze vervolgens weinig grip meer hebben op de kwaliteit van hun productielijn. In dit artikel vind je 5 harde waarheden voor China importeurs, die ze vroeg of laat een keer gaan tegenkomen.

1.   Te klein voor een grote fabrikant

Sommige zelfstandig ondernemers zijn in de veronderstelling dat ze voor elke bestelling bij een grote fabriek in China terecht kunnen. Helaas is dit niet altijd het geval. Een grote fabriek heeft vaak meerdere afnemers tegelijk, waardoor de kans groot is dat kleine orders geen prioriteit krijgen.

Daarom is het voor kleinschalige bedrijven verstandig om vooraf een Factory Audit uit te voeren. Dit helpt importeurs bij het kiezen van de juiste leverancier, zodat zij geen onbetrouwbare samenwerkingen in China aangaan.

2.   Onduidelijke communicatie

Het importeren van producten uit China vergt veel voorbereiding en werk. Zorg dat je nauwkeurig bent in het communiceren van productspecificaties en dat deze vervolgens worden ondertekend door de leverancier.

Bij onduidelijke of ontbrekende specificaties zal de fabrikant hier doorgaans zelf invulling aan geven. Om dit te voorkomen kan het gebruik van een kwaliteitscontrolelijst een uitstekende oplossing bieden. Laat daarnaast de kwaliteit van de producten altijd door een onafhankelijke inspecteur controleren.

3.   China heeft geen retourbeleid

Zorg dat de productkwaliteit is gecontroleerd voordat de goederen in de zeecontainer worden geladen. Ook tijdens het inladen van de container is het van belang toezicht te houden. Met een Container Loading Check (CLC) kunnen importeurs toezicht houden op het laadproces.

Wanneer onderweg problemen ontstaan met de kwaliteit van de producten, kun je hier namelijk weinig meer aan doen. Het is van belang om dit te voorkomen, omdat het veel onnodige kosten kan besparen en de reputatie van je bedrijf kan beschadigen.

4.   Belofte maakt schuld

Een succesvolle China-importeur zal nooit te veel aan potentiële klanten beloven, voordat hij gecontroleerd heeft of zijn producten wel aan de juiste specificaties voldoen. Een vertekend beeld afgeven over de kwaliteit van producten, komt ondernemers vaak duur te staan.

Wanneer namelijk de kwaliteit tegenvalt en producten toch in de verkoop gaan, zal het niet lang duren totdat de eerste klachten via de klantenservice binnenstromen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de winst als reputatie van een bedrijf.

5.   Risico’s minimaliseren

Het importeren van producten uit China kan een startende ondernemer helpen zijn bedrijf te laten groeien. Toch vormt dit doorgaans een flinke uitdaging voor beginnende importeurs omdat zij bijvoorbeeld in korte tijd veel geld willen verdienen.

Deze gehaastheid zorgt ervoor dat belangrijke stappen van het inkoopproces worden overgeslagen, waardoor de kwaliteit van producten uit China niet langer gegarandeerd kan worden.

Door echter met betrouwbare leveranciers samen te werken, belangrijke documenten te verzamelen en regelmatig kwaliteitsinspecties uit te voeren, kun je de meeste risico’s minimaliseren zodat je winstgevend kunt blijven importeren.

Meer weten?

Ben je toevallig net een nieuw bedrijf begonnen, of wil je simpelweg meer zekerheid over de kwaliteit van Chinese importproducten? Neem dan gerust contact op met Quality Control. Namens bedrijven en importeurs voeren wij kwaliteitsinspecties uit in landen zoals China, Vietnam, India, Bangladesh, Pakistan, Turkije of elders in Europa.

Wat is dropshipping en hoe werkt het precies?

Wat is dropshipping en hoe werkt het precies?

Wat is dropshipping en hoe werkt het precies? Dropshipping is een populaire manier om producten te verkopen zonder dat je ze eerst hoeft te kopen en op te slaan. In plaats daarvan koop je de producten pas nadat ze door de klant zijn verkocht en besteld.

Hierdoor hoef je geen grote hoeveelheid geld te investeren in voorraad en kun je snel en gemakkelijk starten met verkopen. In dit artikel vind je meer informatie over hoe dropshipping precies werkt en wat de voor- en nadelen zijn.

Wat is dropshipping?

Dropshipping is een populaire manier om producten te verkopen zonder deze vooraf zelf in te kopen. De importeur of verkopende partij werkt samen met een fabrikant die de producten direct verzendt naar de klant.

Hierbij hoeft de verkopende partij zich dus geen zorgen te maken over opslag, verzending of verpakking van producten. Deze richt zich doorgaans alleen op de verkoop van producten en vormt het aanspreekpunt voor klanten.

Hoe werkt dropshipping precies?

Het proces van dropshipping werkt als volgt. Een importeur zoekt naar producten die hij graag zou willen verkopen. Hierbij is het doorgaans een goed plan om een Factory Audit uit te voeren, zodat de betrouwbaarheid van de fabrikant kan worden gecontroleerd.

Vervolgens sluit de importeur een samenwerkingsovereenkomst met de leverancier. De importeur richt een webshop op en begint met de verkoop van de producten.

Wanneer een klant een product bestelt, wordt het bedrag direct op de rekening van de importeur gestort. De importeur geeft het order door aan de fabrikant en betaalt vervolgens het aankoopbedrag. De leverancier verzendt het product direct naar de klant.

Voordelen van dropshipping

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan dropshipping als verdienmodel. Hieronder bespreken we de meest belangrijke voordelen:

 1. Lage kosten

Een van de grootste voordelen van dropshipping is dat de kosten voor opstarten en onderhoud laag zijn. Je hebt geen fysieke winkel nodig en je hoeft geen voorraad op te slaan. Dit betekent dat je als importeur geen geld hoeft uit te geven aan opslagruimte, verzendkosten en andere kosten verbonden aan het houden van fysieke producten.

 1. Makkelijk te beginnen

Dropshipping is makkelijk te beginnen omdat er weinig kennis en ervaring nodig is om te starten. Je hoeft geen verstand te hebben van logistiek, productie, verpakking of verzending, aangezien deze taken door de leverancier worden uitgevoerd.

 1. Flexibiliteit

Een ander groot voordeel van dropshipping is de flexibiliteit. Je kunt vanuit elke locatie werken, zolang je internettoegang hebt. Bovendien kun je elk product aanbieden dat door de leverancier wordt verkocht, zonder dat je daadwerkelijk de voorraad moet houden.

 1. Schaalbaarheid

Met dropshipping kun je snel groeien en schalen wanneer je zaken goed gaan, zonder dat je veel extra inspanningen hoeft te doen. Je kunt meer producten toevoegen, meer klanten aantrekken en je verkoopcijfers verhogen zonder dat je veel extra kosten hebt.

 1. Geen risico op overschotten

Een groot voordeel van dropshipping is dat je geen risico loopt op overschotten of verouderde producten. Je hoeft namelijk geen voorraad aan te houden, dus je loopt geen risico op producten die niet verkopen of verouderen voordat ze verkocht worden.

Nadelen van dropshipping

Er zijn echter ook een aantal nadelen aan dropshipping verbonden. Hieronder staan de meest gebruikelijke nadelen van het dropshipping: 

 1. Lage marges
  Aangezien er steeds meer concurrentie bijkomt, kunnen importeurs doorgaans slechts kleine winstmarges pakken per verkocht product.
 2. Kwaliteitsproblemen
  Er is meestal weinig tot geen controle over de kwaliteit van de productielijn. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met o.a. levertijd en klanttevredenheid. Een During Production Check zorgt ervoor dat passende maatregelen genomen kunnen worden.
 3. Langere levertijden
  Omdat de producten direct door de leverancier worden verzonden, kunnen de levertijden langer zijn dan bij een traditioneel verkoopmodel.
 4. Verantwoordelijkheid voor klantenservice
  Als verkoper ben je verantwoordelijk voor de klantenservice. Dit omvat het beantwoorden van vragen en het oplossen van klachten en andere problemen.

Hoe vind je de juiste leveranciers?

Nadat je het juiste product hebt gekozen, is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te vinden. Hierbij is het belangrijk om te onderzoeken of de fabrikant een goede reputatie heeft en of deze producten van hoge kwaliteit kan leveren.

Verder is het van belang om te onderzoeken of de leverancier snel kan leveren en of ze een goede klantenservice hebben. Veel Westerse importeurs overwegen

Het vinden van de juiste leveranciers zorgt ervoor dat je producten van hoge kwaliteit kunt aanbieden en supply chain problemen kunt voorkomen. Hier zijn een aantal tips voor het vinden van de juiste leveranciers:

 • Onderzoek de markt: Voordat je een samenwerking aangaat met een leverancier, is het belangrijk om goed te onderzoeken welke producten populair zijn en wat de concurrentie te bieden heeft.
 • Controleer de productkwaliteit: Zorg ervoor dat je de producten zelf inspecteert of een externe partij kwaliteitscontroles laat uitvoeren.
 • Bepaal de betrouwbaarheid van leveranciers: Verifieer de reputatie van de leverancier door online reviews te lezen en vragen te stellen aan andere verkopers die al samenwerken met deze leverancier.
 • Vergelijk prijzen en voorwaarden: Zorg ervoor dat je de prijzen en voorwaarden van verschillende leveranciers vergelijkt voordat je een beslissing maakt.

Meer weten?

Dropshipping is een populaire manier om producten te verkopen zonder dat je ze eerst zelf hoeft te kopen en op te slaan. Toch brengt dit proces ook enkele risico’s met zich mee, waardoor winstgevend producten importeren behoorlijk lastig kan zijn. Wil je meer weten over dropshipping? Neem dan gerust contact op met Quality Control.

Problemen met productkwaliteit uit China voorkomen

Problemen met productkwaliteit uit China voorkomen

Hoewel China verschillende voordelen biedt als productieland, brengt het voor Westerse bedrijven ook enkele uitdagingen met zich mee. Een van de grootste uitdagingen is het voorkomen van problemen met de productkwaliteit uit China.

Er bestaan genoeg manieren om kwaliteitsproblemen uit China te voorkomen. Zo is het van belang dat importeurs de juiste leveranciers voor hun producten kiezen. Dit zijn betrouwbare leveranciers met een goede reputatie voor het produceren van hoogwaardige producten.

Problemen met productkwaliteit uit China voorkomen

Naast het vinden van betrouwbare leveranciers, is het van belang dat deze juist geïnformeerd zijn voordat het productieproces begint. Wees zo specifiek mogelijk over het gebruik van grondstoffen, materialen en verpakkingen zodat hier geen misverstanden over ontstaan.

Daarnaast is het van belang dat Westerse importeurs in verschillende stadia van het productieproces kwaliteitscontroles uitvoeren. Denk aan inspecties zoals een Factory Audit, First Article Inspections (FAI) en Container Loading Checks (CLC).

Hiermee kunnen eventuele kwaliteitsproblemen in een vroeg stadium worden ontdekt, zodat ernstige problemen met de productkwaliteit uit China voorkomen kunnen worden.

Factoren die bijdragen aan kwaliteitscontroleproblemen in China

Er bestaan ook een aantal factoren die bijdragen aan kwaliteitscontroleproblemen in China. Een van de belangrijkste is het feit dat Chinese fabrikanten snel geneigd zijn om bepaalde kosten te besparen. Dit kan leiden tot producten die niet voldoen aan de gestelde eisen van de klant of internationale wet en regelgeving.

Een ander belangrijk punt is de taalbarrière. Veel Chinese zakenpartners spreken gebrekkig Engels waardoor de communicatie moeilijk verloopt. Dit maakt het lastig om de gewenste kwaliteitseisen uit te leggen en te controleren of de fabrikant hieraan kan voldoen.

Bovendien is het rechtssysteem van China net even anders dan bijvoorbeeld in Europa. Dit maakt het doorgaans lastig om kwaliteitsnormen af ​​te dwingen en fabrikanten verantwoordelijk te houden voor de kwaliteit van hun producten.

Om deze problemen aan te pakken, is het van belang dat het productieproces van Chinese leveranciers grondig gecontroleerd wordt. Het laten uitvoeren van kwaliteitsinspecties door een externe partij zoals Quality Control kan importeurs helpen de gewenste productkwaliteit uit China te importeren.

Chinese fabrikanten staan ​​vaak onder druk om te voldoen aan lage inkoopprijzen

In de huidige wereldmarkt wordt van Chinese leveranciers voortdurend gevraagd om hun prijzen te verlagen om de concurrentie bij te blijven. De druk om te voldoen aan deze lage inkoopprijzen heeft niet alleen effect op de fabrikant maar ook op Chinese arbeiders.

Om de kosten laag te houden, zijn fabrikanten vaak gedwongen om werknemers lage lonen te betalen, onveilige werkomstandigheden te bieden en weinig of geen secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden.

Deze kostenbesparing gaat vaak ten koste van de kwaliteit, omdat er bezuinigd wordt om producten goedkoper te maken. Dit kan leiden tot gevaarlijke producten die niet aan de veiligheidsnormen voldoen of gewoon niet zo goed werken als zou moeten.

Gebrek aan kwaliteitscontrole kan leiden tot veiligheidsproblemen

Slechte kwaliteitscontrole in elke branche kan ernstige gevolgen hebben. Wanneer producten of het gebruik van materialen niet goed wordt gecontroleerd, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties voor zowel consumenten als Chinese fabrieksarbeiders.

In sommige gevallen kan een slechte kwaliteitscontrole simpelweg betekenen dat een product niet voldoet en niet werkt zoals geadverteerd. Dit kan frustrerend zijn voor klanten, maar het is meestal geen veiligheidsprobleem.

Er zijn echter andere momenten waarop slechte kwaliteitscontrole veel ernstiger gevolgen kan hebben. Als een bedrijf bijvoorbeeld de producten die het produceert niet goed test, bestaat het risico dat die producten falen op een manier die schadelijk is voor gebruikers.

Dit kan te maken hebben met allerlei factoren waaronder ontwerpfouten, fabricagefouten of het gebruik van slechte kwaliteit materialen. In elk van deze gevallen is het duidelijk dat een gebrek aan kwaliteitscontroles desastreuze gevolgen kan hebben.

Meer weten?

Voor Westerse bedrijven en importeurs is het belangrijk om kwaliteitscontrole bij de fabrikant uit te voeren. Het regelmatig laten uitvoeren van inspecties zorgt ervoor dat problemen met de productkwaliteit uit China voorkomen kunnen worden. Wil je meer weten over het belang van kwaliteitscontroles? Neem dan gerust contact met ons op!

Quality Control biedt inspecties aan in de Filipijnen

‘s-Hertogenbosch, 6 januari 2023 – Quality Control biedt sinds kort professionele kwaliteitsinspecties aan in de Filipijnen. Westerse bedrijven en Importeurs met Filipijnse leveranciers kunnen dus ook een beroep doen op de service en diensten van het Bossche bedrijf.

Hiermee kan Quality Control haar huidige positie binnen de internationale handelsmarkt verder versterken. Bovendien krijgen Westerse importeurs meer grip op de kwaliteit van producten die vanuit de Filipijnen naar Europa worden geïmporteerd.

De recente uitbreiding naar de Filipijnen komt echter niet totaal onverwachts. Sinds het einde van de coronacrisis is de Filipijnse economie behoorlijk opgebloeid. Daarnaast bevindt het land zich in een strategische regio van de wereld en beschikt over een gunstig belastingstelsel.

Kwaliteitscontroles spelen een steeds belangrijkere rol in het succes van bedrijven die buiten Europa producten importeren. Deze controles zorgen namelijk ervoor dat leveranciers kwaliteitsproducten produceren en deze op tijd kunnen leveren. 

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over kwaliteitscontroles en inspecties in de Filipijnen? Neem dan contact met ons op!

Quality Control steunt Mentelity Foundation

Quality Control steunt Mentelity Foundation

Afgelopen 3 november was Quality Control te gast bij de jaarlijkse Benefit Party van de Mentelity Foundation. Met een prachtige locatie, een 5-gangen diner van sterrenchef Jacob Jan Boerma en Humberto Tan als gastheer, beloofde dit een geslaagd event te worden.

Voor tafel 19 werd het een bijzondere avond, die we nooit meer zullen vergeten. De jubileumeditie van de Benefit Party stond in het teken van de legacy van Bibian Mentel en het tienjarig bestaan van de stichting. Het event vond plaats in het Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

De drievoudig paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel is founder van de Mentelity Foundation. Een stichting die kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking helpt om weer zelfstandig en vol zelfvertrouwen in het leven te staan.

Volgens Mentel, die na een lange strijd tegen kanker op 48-jarige leeftijd is overleden, heeft elk mens het recht om de beste versie van zichzelf te worden. Het gedachtegoed achter de stichting vormt een hoopvolle missie voor de gehandicaptensport.

Met financiële steun aan de Mentelity Foundation hoopt Quality Control meer mogelijkheden te creëren voor mindervalide sporters. Wij zien het belang van initiatieven die zich inzetten voor kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking.

Wil je zelf ook donateur worden? Steun de missie en doe een eenmalige donatie aan de Mentelity Foundation.